ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ

Πληροφορίες σχετικές με τις διαδικασίες του αγώνα, την ιατρική κάλυψη, τις διατάξεις που θα εφαρμοστούν, και την τροφοδοσία των αγωνιζομένων.

IMΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Οι διοργανωτές του αγώνα θα είναι υπεύθυνοι για την συγκέντρωση και φύλαξη των σακιδίων των αθλητών εντός της αίθουσας του ΠΑΝΘΕΟΝ, από όπου και μετά το πέρας του αγώνα θα παραλαμβάνονται.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ο «3ος Παράκτιος Δρόμος» καλύπτεται πλήρως ιατρικά. Ασθενοφόρα, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό θα βρίσκονται στην Αφετηρία/Τερματισμό, καθώς και στη διαδρομή αγώνα. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλοι οι αγωνιζόμενοι-ες, συμμετέχουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για θέματα υγείας που τυχόν θα προκύψουν, κατά τη διάρκεια του αγώνα, και που οφείλονται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. Από τους διοργανωτές δεν θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανένα αθλητή – τρια, αφού όλοι οι συμμετέχοντες – ουσες, αγωνίζονται με δική τους αποκλειστική ευθύνη.

Τροφοδοσία αγωνιζομένων

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής των 10 χλμ θα διατεθούν στους αθλητές εμφιαλωμένο νερό, σε 3 σταθμούς (στα 2,5 χλμ ,5 χλμ & 7,5 χλμ.). Στον τερματισμό επίσης θα διατεθεί εμφιαλωμένο νερό. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής των 5 χλμ θα διατεθούν στους αθλητές εμφιαλωμένο νερό, σε 1 σταθμό στα 2,5χλμ. από το σημείο εκκίνησης. Στον τερματισμό επίσης θα διατεθεί εμφιαλωμένο νερό. Παραλαβή αριθμών και T-Shirt Η παραλαβή των αριθμών και των T-Shirt θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου, από τις 17:00 έως τις 20:00 και το Σάββατο 20 Οκτωβρίου, από 10:00 έως και 14:00 στην αίθουσα ΠΑΝΘΕΟΝ (Παραλιακή οδός , Ηγουμενίτσα).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Στους αγώνες θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμοί του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Ό,τι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται από και τους διοργανωτές και την Αγωνόδικο Επιτροπή.

© 2018 Παράκτιος Δρόμος Ηγουμενίτσας